GR20171123 Punt 12. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Lebekestraat te Outer aan de aanpaler - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de heer Eric Van Der Perre, Lebekestraat 42, 9406 Ninove tot aankoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Lebekestraat te Outer, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A deel van nr. 699/02, met een oppervlakte volgens meting van 55m²;

 

Overwegende dat het perceel zal worden aangekocht voor de ontsluiting van zijn achtergelegen perceel bouwgrond, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nr. 704A;

 

Overwegende dat zijn perceel enkel kan worden ontsloten langs het perceel stadsgrond en dat het perceel enkel voor hem als enige aanpaler van nut kan zijn zodat een onderhandse verkoop aan de heer Van Der Perre gerechtvaardigd is;

 

Gelet op het gunstig advies van de sector grondgebiedzaken van 24 april 2017;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2017 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van dit perceel aan de heer Van Der Perre en waarbij de heer Robrecht Cosijn werd aangesteld als landmeter-expert voor de schatting van het perceel, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het schattingsverslag van 29 mei 2017, opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn;

 

Gelet op de aankoopbelofte onderschreven door de heer Eric Van Der Perre op 15 juni 2017 waarbij hij aan de stad Ninove belooft om het perceel nr. 699/02/deel van de stad te kopen tegen de prijs van € 3.575, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op de ontwerp-akte, opgemaakt door de notarisassociatie Thierry Van Sinay en Daisy Bracke te Meerbeke;

 

 

Besluit:

 

 

met 24 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

3 onthoudingen  (Van Eeckhout Freddy, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

 

 

Artikel 1

 

De onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Lebekestraat te Outer, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A deel van nr. 699/02, met een oppervlakte volgens meting van 55m², aan de heer Eric Van Der Perre, Lebekestraat 42, 9406 Ninove, tegen de prijs van € 3.575, te vermeerderen met alle kosten, ter ontsluiting van zijn eigendom nr. 704A, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

 

Artikel 4

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

 

Artikel 5

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 

 


Contact informatie