GR20171123 Punt 11. Patrimonium - Kantoor Toerisme - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst SolvA (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2008 waarbij de realisatie van een toeristisch centrum op de site van het voormalige bootshuis principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009 waarbij de voorwaarden tot de realisatie van een toeristisch centrum op de site van het voormalige bootshuis in samenwerking met SOLVA werden goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2016 waarbij principieel de hospitaalkapel met bijgebouwen werd goedgekeurd als nieuwe locatie voor de dienst toerisme;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 2017 waarbij de realisatie van een toeristisch centrum op de site van het voormalige bootshuis werd goedgekeurd;

 

Gelet op het ontwerp tot samenwerkingsovereenkomst met SolvA voor de realisatie van een toeristisch centrum op de site van het voormalige bootshuis;

 

Overwegende dat er onvoldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, investeringsenvelop PAT2014/001, sub 008 op de algemene rekening 221007 van het beleidsitem 052000, en de actie 1/7/2/21 “Een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum oprichten”;

 

 

Besluit:

 

 

met 20 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Evenepoel Henri, Torrekens Marc, Triest Alain, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

9 nee-stemmen (Cosyns Veerle, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja)

 

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp tot samenwerkingsovereenkomst met SolvA voor de realisatie van een toeristisch centrum op de site van het voormalige bootshuis goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De nodige investeringsbudgetten te voorzien in het meerjarenplan 2014-2019, investeringsenveloppe PAT2014/001 sub 008 op de algemene rekening 221007 van het beleidsitem 052000, en de actie 1/7/2/21 “Een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum oprichten”.


Contact informatie