GR20171123: Korte Agenda

Politie

1.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

2.       Politie - Kasmiddelen over het derde kwartaal 2017

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

3.       Secretariaat - Ethias -  buitengewone algemene vergadering - maandag 27 november 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

4.       Secretariaat - Westlede - Algemene Vergadering - dinsdag 5 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

5.       Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - maandag 11 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

6.       Secretariaat - Intergem - algemene vergadering in buitengewone zitting - 14 december 2017 - goedkeuring agendapunten-voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Fingem in Intergem - statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering

7.       Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 14 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

8.       Secretariaat - Ilva -  algemene vergadering - dinsdag 19 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9.       Secretariaat - TMVS - deelname oprichting dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring

10.     Secretariaat - TMVW(IC) - buitengewone algemene vergadering - vrijdag 22 december 2017- akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

11.     Patrimonium - Kantoor Toerisme - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst SolvA

12.     Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Lebekestraat te Outer aan de aanpaler - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

13.     Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing Liberale Kring Dreefstraat 16-18 tot woongelegenheden in samenwerking met Solva - wijziging samenwerkingsovereenkomst

14.     Logistiek/patrimoniumbeheer - project Abdijsite - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

 

Personeelsdienst

15.     Personeel - VIA4 restmiddelen 2017

 

Financiën

16.     Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

17.     Gemeentebelastingen - solidariteitsbijdrage - belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen - invoering

18.     Gemeentebelastingen - belasting op leegstaande commerciële panden - invoering

19.     Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - begrotingswijziging 2017

20.     Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2018 - kennisname

21.     Financiële dienst - kerkfabriek Sint Kristoffel Pollare  - budgetwijziging 2017/1 - kennisname

22.     Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove  - budgetwijziging 2017/1 - goedkeuring

23.     Financiële dienst - AGB Ninove - leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsenveloppe 2017 - goedkeuring

 

Grondgebiedzaken

Huisvesting

24.     Huisvesting - lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking - invoering

Openbare werken

25.     Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein te Lieferinge - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

26.     Openbare werken - aanleggen gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

27.     Openbare werken - aanleg van riolering in de Pollaresraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

28.     Openbare werken - project Aquafin NIV 3005 - aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove - goedkeuring aangepast ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

29.     Openbare werken - Project 3033 Aquafin - aanleg nieuwe riolering in de Kwadestraat-Noord te Meerbeke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

30.     Openbare werken - renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat te Ninove - Aquafinproject NIV 3026 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

Mobiliteit

31.     Mobiliteit - Trage Wegen Ninove - overheidsopdracht van werken - raamcontract aanleg en herstel trage wegen Ninove - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking 

32.     Mobiliteit - Ninove - Fabriekstraat - invoeren parkeerverbod - stadswegen

 

Lokale economie

33.     Lokale economie - Sociale economie - Oprichting projectvereniging met de naam Plaatselijk WijkWerkAgentschap - goedkeuring

34.     Lokale economie - premie voor de invulling van leegstaande commerciële panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - invoering – goedkeuring premie

35.     Lokale economie - premie renovatie handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - invoering - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Onderwijs

36.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2017/2018 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus

37.     Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2017/2018 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

38.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

39.     Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt - logo - akteneming

Bibliotheek

40.     Bibliotheek - BibArt - wijziging statuten - goedkeuring

 

Sport

41.     Sport - stedelijke atletiekpiste Ninove - aanpassing gebruiksovereenkomst atletiekclub Vita vzw op basis van investeringen en gebruik

 


Contact informatie