GR20171123 AP3. Interpellatie met vraag en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van gelijke kansen m.b.t. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van gebouwen in Ninove(datum van publicatie 29/01/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie met vraag en voorstel vermeld:

 

Motivatie:

 

De toegankelijkheid van onze stad voor minder mobiele mensen, en daar horen ook ouders met kleine kinderen bij, is niet altijd vanzelfsprekend. Voor wie zich in een rolstoel voortbeweegt is dat nog minder het geval. Hoge boordstenen, smalle voetpaden, hindernissen her en der.

 

Voor zover het niet wordt vergeten, wordt er bij heraanleg van het openbaar domein nu gelukkig wel rekening gehouden met de beperkte mogelijkheden van minder mobiele medeburgers aan oversteekplaatsen, maar een echte prioriteit is er nooit van gemaakt. Deze aanpassingen gebeuren dus enkel wanneer er ook andere werken zijn gepland.

 

We weten dat er ook een inventaris is gemaakt van al dan niet rolstoelvriendelijke winkels of horeca zaken, maar als het enige minpunt van een pand een te hoge dorpel aan de inkom is, dan mag de rest van dat pand zo toegankelijk zijn als mogelijk, met een rolstoel sta je dan voor de deur…  En dan zwijgen we nog over het misbruik van parkeerkaarten op grote schaal.

 

Om minder mobiele bezoekers en bewoners een steuntje in de rug te geven, kan nu beroep gedaan worden op de applicatie ‘On Wheels’. Deze app werd begin 2014 gelanceerd in Gent, in aanwezigheid van toenmalig staatssecretaris Elke Sleurs en is intussen in gebruik in Gent, Hasselt, Kortrijk, Brugge en Antwerpen. Zie ook http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2296782.

 

Toelichting:

 

De app ‘On Wheels’ geeft info over de afmetingen van de toegangen tot publieke gebouwen (overheid, horeca,…), zodat mensen in een rolstoel kunnen nagaan of ze binnen kunnen. Zie ook http://onwheelsapp.com/  De app richt zich dan ook specifiek tot mensen met een fysieke beperking. Inwoners zullen misschien snel weten waar ze wel of niet terecht kunnen, maar voor bezoekers is het handig om één en ander vooraf te weten. Zeker de toegankelijkheid van een toilet.

 

Om die mensen het leven wat makkelijker te maken, zou de stad kunnen aansluiten bij de gemeenten en steden die van de app al gebruik maken. Gezien bij ons al een eerste analyse is gebeurd, zou het voorbereidende werk dus kort kunnen zijn. In het slechtste geval kan de stad op zoek gaan naar vrijwilligers die de noodzakelijke info ter plaatse gaan opnemen.

 

Ook de kosten zijn geen punt om niet mee te doen. De app is al ontwikkeld. Er zijn dus geen ontwikkelingskosten. Enkel de werkuren voor contacten met ‘On Wheels’ en ‘Hidden City’ zullen dus wat kosten meebrengen. Indien er een samenwerking uitgewerkt kan worden met vrijwilligers, scholen, studentenverenigingen, jeugdbewegingen en andere, kan zelfs de ingave van de informatie goedkoop en gestroomlijnd verlopen. En voor de gebruiker is alles gratis.

 

Vragen:

 

-    Op welke manier kan een rolstoelgebruiker die op bezoek is of komt in Ninove, vandaag te weten komen welke panden toegankelijk zijn of niet?

 

-    Wat is er gebeurd met de informatie over de toegankelijkheid van gebouwen in Ninove?

 

-    Is er al een analyse gemaakt van alle publieke gebouwen in Ninove (administratie, bib, academie, zwembad, scholen, publieke ruimte, …)?

 

Voorstellen die ter stemming worden voorgelegd:

 

Artikel 1: De stad verbindt zich ertoe om alle inspanningen te leveren om Ninove te laten aansluiten bij de app ‘On Wheels’.

 

Artikel 2: De stad zoekt partners en vrijwilligers via haar communicatiekanalen om de nodige  informatie te verzamelen en in de app in te brengen.”


Contact informatie