GR20171123 AP2. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Wouter Vande Winkel aangaande de ten onrechte aangebrachte wegmarkeringen in laatste deel Astridlaan vanaf de brug over de ring tot de aansluiting met de Verbindingsstraat en Pamelstraat-

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

De buurtbewoners van bovengemelde straten waren verrast toen er, zonder verwittiging of wat dan ook, in hun straten een wegmarkering werd aangebracht.

 

Wat opzoekwerk leerde hen dat, volgens Art. 25.1 §9 van het verkeersreglement, het "... verboden is te parkeren op de rijbaan, wanneer deze verdeeld is in rijstroken, tenzij er de borden E9a of E9b aangebracht zijn". Vermits deze laatste er niet staan moeten zij concluderen dat het voor hen niet langer toegestaan is, en dus vanaf nu verboden is, nog langer op de weg te parkeren.

 

U begrijpt dat dit voor hen een vrij grote impact heeft:

  • Wanneer kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden of klanten op bezoek komen, kunnen zij zich niet meer aan de woning parkeren, maar moeten op vrij grote afstand een reglementaire parkeerplaats gaan zoeken . Het gevolg laat zich raden. Ze zullen zich drie keer bedenken alvorens nog op bezoek te komen. Bovendien worden hulpbehoevende bewoners helemaal geïsoleerd.
  • Ook menen bepaalde weggebruikers, nu de weg vrij is van gestationeerde voertuigen, dat ze de dubbele bocht van Astridlaan, Verbindingsstraat en Pamelstraat-Oost kunnen aansnijden net zoals ze dat zouden doen in de Raidillon op het circuit van Spa-Francorchamps. De buurtbewoners vrezen dan ook voor ernstige ongelukken als de situatie niet spoedig wordt aangepast. Elders gebruikt men juist reglementair geplaatste stationerende voertuigen als snelheidsremmer.
  • Op de hoek van Verbindingsstraat en Pamelstraat-Oost heeft men, duidelijk zonder kennis van de locale situatie, de wegmarkering doorgetrokken in het doodlopend deel van de Pamelstraat-Oost, terwijl het verkeer, komende van het industriepartk sowieso rechtsop moet draaien, richting Verbindingsstraat en verder Astridlaan.

 Voorheen reed gemiddeld 1 chauffeur per uur het doodlopend deel in en moest rechtsom keren. Dit soms met schade voor de bewoners (zie foto’s), die op niemand kan verhaald worden, want steevast gevolgd door “vluchtmisdrijf”. Sedert de nieuwe wegmarkering aangebracht werd is dit aantal duidelijk in stijgende lijn, want de meeste bezoekers van het industrieterrein zijn onvoldoende vertrouwd met de locale situatie en laten zich misleiden door de wegmarkering.

 

 

Deze redenen lieten me het besliste agendapunt op de GR van 02/2017 opzoeken en herlezen.

Tot mijn grote verbazing vond ik in de beslissing enkel terug dat er parkeerverbod zou worden toegepast binnen de industrie zone.

 

Verslag aan de raad houdende voorstel goedkeuring te verlenen aan:

Het invoeren van een algemeen parkeerverbod in de volledige industriezone. Op dit ogenblik

parkeren zeer veel vrachtwagenchauffeurs op de rijbaan in de Industriezone te Ninove.

Deze geparkeerde vrachtwagens zorgen voor een onveilige situatie naar zichtbaarheid toe.

Om veiligheidsredenen is het wenselijk het parkeren er uitsluitend toe te laten op het domein van

de bedrijventerreinen.

Het is wenselijk een witte onderbroken lijn aan te brengen in het midden van de rijbaan in de

Industriezone te Ninove en dit voor de volgende straten:

 Nederwijk-Oost

 Pamelstraat-Oost

 Verbindingsstraat (vanaf de Nieuwe Weg tot de Pamelstraat-Oost)

 

Vandaar mijn vragen:

Hoe komt het dat het laatste deel van de astridlaan mee is opgenomen ondanks daar geen beslissing over was? Waarom werden er daar ook witte onderbroken lijnen aangebracht?

Wie heeft die beslissing genomen? Of wie heeft dit verkeerd doorgegeven?

 

Ik zou daarom in naam van de buurtbewoners Astridlaan willen voorstellen aan u als schepen van mobiliteit (incl. verkeer en parkeerbeleid) om de wegmarkeringen in de Astridlaan onmiddellijk te laten overschilderen.

 

Ik zou van deze gelegenheid durven gebruik maken om bijkomend volgende voor te stellen:

  1. ook de onderbroken witte lijn in de Verbindingstraat en het doodlopend stuk van Pamelstraat-Oost te overschilderen en het parkeerverbod ook daar te willen herzien.
  2. Het zou transparanter zijn om een wegmarkering(stippelijn) aan te brengen in de bocht Pamelstraat-Oost – Verbindingstraat  om aan te geven dat dit het normale traject is.
  3. Om de transparantie op dit punt nog te verbeteren suggereer ik tevens om het rijvak van het doodlopend stuk Pamelstraat-Oost, in de rijrichting “Industriepark” (d.i. de rijstrook langs de kant van de gebouwen van de firma Refresco), te laten eindigen met een volle witte lijn, dwars over het rijvak, eventueel vergezeld van een passend bord (zie bijlage tekening van situatie in Lennik).Eventueel duidelijke haaietanden schilderen op het wegdek in zeker ook een optie.

 

 

Ik ga ervan uit dat er over het parkeerverbod in de astridlaan geen discussie kan zijn en dat hiervoor onverwijld (onmiddellijk dus) de fout wordt rechtgezet en de stippelijn wordt overschilderd

 

Tenzij de schepen akkoord gaat met mijn 3 bijkomende voorstellen wens ik deze 3 voorstellen afzonderlijk ter stemming voor te leggen.” 

 

 


Contact informatie