GR20171123: Aanvullende agenda

AP1.   Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout om enige duidelijkheid te verschaffen over het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de Burchtdam

AP2.   Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Wouter Vande Winkel aangaande de ten onrechte aangebrachte wegmarkeringen in laatste deel Astridlaan vanaf de brug over de ring tot de aansluiting met de Verbindingsstraat en Pamelstraat-Oost

AP3.   Interpellatie met vraag en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van gelijke kansen m.b.t. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van gebouwen in Ninove


Contact informatie