GR20171110: Punt 2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot aanstelling van onafhankelijk audit-bureau om doorlichting te maken van de volledige stadsadministratie (datum van publicatie 8/12/2017)

“Motivatie :

 

Ik denk dat het hoognodig is dat er een grondige doorlichting komt van alle stadsdiensten (stad-OCMW-stadsmagazijn), dit met het oog op de realisatie van een performantere en efficiëntere administratie.

 

Het verdient aanbeveling dat deze klus wordt geklaard door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau.”

 

 


Contact informatie