GR20171110: Korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1. Verdere gevolggeving aan agendapunt 1 van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 – brief van het GEMAT van 6 juli 2017. In toepassing van artikel 28 § 2 van het gemeentedecreet: verdere behandeling in openbare vergadering in een eerstvolgende gemeenteraad in uitvoering van de beslissing in de besloten vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2017.

2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot aanstelling van onafhankelijk audit-bureau om doorlichting te maken van de volledige stadsadministratie


Contact informatie