GR20171026 Punt 4. Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk - aspirantenmobiliteit (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikelen IV.I.3., tweede lid, IV.I.33,§1, eerste en tweede lid, V.II.3, VI.II.4bis, VI.II.4ter en VI.II.4quater;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving , de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 april 2016 betreffende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst wijk;

 

Overwegende dat deze betrekking vacant is verklaard overeenkomstig de regeling inzake de mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol:

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-02 met reeksnummer 2855;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-03 met reeksnummer 2907;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-04 met reeksnummer 2933;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-05 met reeksnummer 2897;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-01 met reeksnummer 2911;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-02 met reeksnummer 2857;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-03 met reeksnummer 2983;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 betreffende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst wijk;

 

Overwegende dat deze betrekking vacant is verklaard overeenkomstig de regeling inzake de mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol:

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-04 met reeksnummer 2933;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2016-05 met reeksnummer 2897;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-01 met reeksnummer 2911;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-02 met reeksnummer 2857;

-        de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk is vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2017-03 met reeksnummer 2983;

 

Overwegende dat de betrekkingen ingevolge die vacant verklaringen niet konden worden ingevuld;

 

Overwegende dat de korpschef vraagt om één betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk open te stellen in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscycli die in de loop van de basisopleiding worden georganiseerd (categorie C1). Indien deze betrekkingen niet worden ingevuld, zullen deze via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld (categorie C2);

 

Overwegende dat de andere betrekking via de klassieke mobiliteit vacant wordt verklaard;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Eén betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk wordt opengesteld in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscycli die in de loop van de basisopleiding worden georganiseerd (categorie C1) . Indien deze betrekkingen niet worden ingevuld, zullen deze via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld (categorie C2).

 

Artikel 3

Aan afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.

 

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie