GR20171026 Punt 30. Mobiliteit - Voorde - Flierenboomstraat - aanwijzingsbord F45b ter hoogte van huisnummer 7 - stadswegen (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Overwegende dat de heer Kris Goolaerts, Flierenboomstraat 9 te Voorde op dinsdag 8 augustus 2017 via service-aanvraagnummer 431564150 aan de dienst mobiliteit liet weten dat veel autobestuurders via gps de Flierenboomstraat te Voorde komen ingereden en zich vastrijden aan het einde van de Flierenboomstraat waar zij terecht komen in een veldbaan;

 

Overwegende dat om de hierbovenvermelde reden en zoals aangekaart door de heer Goolaerts het aangewezen is bij het inrijden van de Flierenboomstraat te Voorde een aanwijzingsbord F45b te plaatsen;

 

Het aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) wordt geplaatst op volgende locatie:

Flierenboomstraat ter hoogte van huisnummer 7

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

In de Flierenboomstraat te Voorde ter hoogte van huisnummer 7 de volgende signalisatie te plaatsen:

 

Signalisatie:

Aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers).

 

Artikel 2

Deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie