GR20171026 Punt 28. Mobiliteit - aanbrengen signalisatie Garenweg te Ninove - stadswegen (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het e-mailbericht van woensdag 16 augustus 2017 van de Politie van Ninove;

 

Overwegende dat de Politie van Ninove een terechte opmerking kreeg van de bewoners van de Garenstraat te Ninove;

 

Overwegende dat de bewoners van de Garenweg te Ninove melden dat het wenselijk is om bij het verlaten van de parking een gebodsbord D1 te voorzien om bestuurders erop te wijzen hun route verder te zetten rijrichting Achturenstraat;

 

Overwegende dat bovenvermelde opmerking terecht is waardoor het wenselijk is volgende signalisatie aan te brengen:

 

Bij het uitrijden van de parking welke gelegen is in de Garenweg te Ninove is het verplicht links af te draaien rijrichting Achturenstraat te Ninove met uitzondering van de fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegelaten.

 

Signalisatie:

Gebodsbord D1 met onderbord M3

 

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Bij het uitrijden van de parking welke gelegen is in de Garenweg te Ninove is het verplicht links af te draaien rijrichting Achturenstraat te Ninove met uitzondering van de fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegelaten.

 

Signalisatie:

Gebodsbord D1 met onderbord M3

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie