GR20171026 Punt 24. Openbare werken - aanleggen gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden (datum van publicatie 17/11

Dit agendapunt wordt verdaagd


Contact informatie