GR20171026 Punt 19. Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2017/1 - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem - kennisname (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2013 waarbij het budget 2017 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 goedgekeurd wordt in huidige zitting;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem bepaald werd op € 143.035,80 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem bepaald werd op € 852.240,54 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging 2017/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 30 juni 2017;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 12 september 2017 voor de budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 20 september 2017;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre Eichem ongewijzigd blijft;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage stijgt met € 354.377,40, afkomstig van verschuivingen van vorige jaren;

 

Overwegende dat deze budgetwijziging binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan blijft;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Van de budgetwijziging 2017/1 wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

Budget 2017

Na budgetwijziging 2017/1

Sint Gertrudis Appelterre Eichem

€ 3.290,74

€ 3.290,74

 

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

Budget 2017

Na budgetwijziging 2017/1

Sint Gertrudis Appelterre Eichem

€ 70.000,00

€ 424.377,40

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.


Contact informatie