GR20171026 Punt 18. Financiële dienst - kerkfabrieken - meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem - goedkeuring (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem werd goedgekeurd door de kerkraad van 30 juni 2017;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 12 september 2017 voor de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem een meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 vraagt omwille van verschuivingen van kredieten tussen de verschillende jaren van het meerjarenplan;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem hierbij ook het saldo van de jaarrekening 2016 verwerkt;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem binnen het reeds goedgekeurde meerjarenplan blijft en er dus geen aanpassing is van de toelagen;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

2 onthoudingen  (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

 

 

Artikel 1

 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabrieken.


Contact informatie