GR20171026 Punt 15. Sociale zaken - goedkeuren oprichten ELZ Ninove-Geraardsbergen (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de oproep van de Vlaamse overheid aan de lokale besturen om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema ‘de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen’;

 

Gelet op de omzendbrief van 07 juli 2017 van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de opdracht die aan de vzw Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg Zorgregio Aalst (SEL Aalst) wordt toegedicht door de Vlaamse overheid, tot ondersteuning van de eerstelijnszone(s) binnen hun regio;

 

Gelet op de begeleidende nota ‘oproep voor de vorming van eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ houdende de verschillende vereisten, voorwaarden, verplichtingen en later (financiële) ondersteuning;

 

Gelet op het initiatief vanwege SEL Aalst, waarbij de verschillende zorgactoren uit regio Geraardsbergen en Ninove werden opgeroepen tot deelname aan de eerstelijnszone voor onze regio;

 

Gelet op onze vraag (brief van 28/06/2017) aan de SEL zorgregio Aalst om ondersteuning in deze procesbegeleiding;

 

Overwegende dat het bijgaande formulier ‘formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid dient ondertekend te worden;

 

Besluit:

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de deelname aan de oproep voor de vorming van de eerstelijnszone Ninove-Geraardsbergen in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, goed.

 

Artikel 2

Het volgende formulier mag officieel ondertekend worden en doorgestuurd naar de bevoegde instanties

 

 

Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone

ZG/WEL-ELGZ-170623

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL

T 02 553 36 48

eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

http://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone

 

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier gaat u een formeel engagement aan bij de aanvraag van een eerstelijnszone.

Wie vult dit formulier in?

De verantwoordelijke van de verplichte of optionele partner die deel uitmaken van de voorgestelde eerstelijnszone, vult dit formulier in.

 

 

Gegevens van de eerstelijnszone

 

1

Vul de naam van de eerstelijnszone in.

 

Ninove-Geraardsbergen

 

 

Identificatiegegevens van de verplichte of optionele partner

 

2

Vul de gegevens van de contactpersoon in.

 

voor- en achternaam

     

 

straat en nummer

     

 

postnummer en gemeente

     

 

telefoonnummer

     

 

e-mailadres

     

 

3

Vul de gegevens van de organisatie in.

 

naam

     

 

juridische vorm

     

 

KBO-nummer

     

 

straat en nummer

     

 

postnummer en gemeente

     

 

telefoonnummer

     

 

e-mailadres

     

 

website

     

 

    

 

 

Ondertekening

 

4

Vul de onderstaande verklaring in.

 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Als (rechtsgeldig) vertegenwoordiger ga ik het engagement aan om deel te nemen aan de eerstelijnszone.

Ik verbind me ertoe:

-    een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken;

-    bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren;

-    de huidige en de te ontwikkelen beleidslijnen te includeren in de werking van de (openbare) dienst, kringwerking, vereniging enzovoort;

-    indien nodig, de eigen werking en diensten te herontwerpen.

Ik verklaar dat ik heb kennisgenomen van de conceptnota Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn en dat ik het nodige engagement aanga om dat concept uit te voeren, samen met de andere (verplichte) projectpartners.

Ik verbind me ertoe eventuele wijzigingen van de vermelde gegevens onmiddellijk door te geven aan Zorg en Gezondheid.

 

datum

dag

  

maand

  

jaar

    

 

 

handtekening

     

 

voor- en achternaam

     

 

functie

     

 

 

Aan wie bezorgt u dit formulier?

 

5

Laad deze engagementsverklaring op bij de aanvraag van een eerstelijnszone of stuur het samen met de aanvraag naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

 

 

 

 

Artikel 3

De dienst sociale zaken wordt belast met de uitvoering van dit dossier

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen


Contact informatie