GR20171026 AP9. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit betreffende het onrechtmatig uitschrijven van parkeerboetes door OPC (datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

“Graag had ik hierover een stand van zaken vernomen.

 

-Hoeveel boetes werden uitgeschreven omdat de parkeerkaart niet correct ingesteld stond volgens de parkeerwachter?

 

-Hoeveel boetes werden hieromtrent kwijtgescholden?

- Welke opbrengsten ontving de stad tot op heden aan het uitschrijven van parkeerboetes?

- Hoeveel boetes werden door OPC tot op heden uitgeschreven ?

 

Bovendien werden ook boetes uitgeschreven op parkeerplaatsen voor andersvaliden. Onder meer op een parking voor andersvaliden op de Graanmarkt, waar blijkbaar een sensor werd geplaats in kader van de Shop&Go zones, maar waarvan de parkeerplaats niet als Shop&Go zone werd aangeduid. Tevens staan soms personen geparkeerd op parkeerplaatsen voor andersvaliden die niet over een ‘andersvalidenkaart’ beschikken.

-          Waarom staat u toe dat OPC toch onterechte retributies uitschrijft op de Graanmarkt?

 

-          Welke controles worden uitgevoerd op het gebruik van andersvalidenkaarten? Wordt de identiteit van de gebruiker steeds gecontroleerd?

 

-          Schrijft OPC ook een parkeerretributie uit indien de parkeerplaats voor andersvaliden bezet is door een persoon die niet over een andersvalidenkaart beschikt?

 

-          Hoeveel plaatsen voor andersvaliden telt Ninove Centrum? Acht u dit voldoende in verhouding tot het aantal rechthebbenden met een andersvalidenkaart?”


Contact informatie