GR20171026 AP6. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de brandveiligheid van het jeugdhuis "Het Uur"(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

 

“Tijdens de laatste gemeenteraad werd  kennis gegeven van het brandweerverslag  van 28 juni waarbij  de brandweer vaststelde dat de veiligheid ernstig in het gedrang kwam . 

 

De bevoegde schepen wees elke verantwoordelijkheid af en had het over lijken die uit kast waren gevallen . 

 

Op mijn vraag naar de stand van zaken en de uitvoering van de door de brandweer geadviseerde werken bleef de schepen het antwoord schuldig . 

 

Graag vernam ik van het bevoegde lid van het college : 

-       de stand van zaken en de actie die tot nog toe werden genomen ; 

 

-       Wanneer de bouwvergunning voor het inrichten van een rokerslokaal in het naastliggend pand zal worden uitgevoerd ? 

 

-       De kostprijs van deze werken ; 

 

-       Een toelichting van de lijken die blijkbaar uit de kast zijn gevallen , volgens zijn verklaring van de laatste gemeenteraad”


Contact informatie