GR20171026 AP4. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over het pand gelegen aan de Graanmarkt(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

 

“De stad is eigenaar van een pand gelegen aan de graanmarkt . 

 

Ik heb in de vorige legislatuur het initiatief genomen om dit pand  en het achterliggend perceel te verwerven om : 

-       de ontsluiting te faciliteren bij de ontwikkeling van de OCMW – site ;

-       Vervolgens het pand te vervreemden of het een zinvolle bestemming te geven binnen het stadspatrimonium . 

 

In het kader van de afschaffing van de parking aan het twijnsterplein heb ik  maanden geleden voorgesteld  aan het schepencollege om  deze site , waarop enkele tientallen parkings kunnen worden gerealiseerd vrij te maken om zo toch nieuwe parkeermogelijkheden  mogelijk te maken kort bij het centrum , ten behoeve van de inwoners en zeker ten bate van de middenstand van onze stad . 

 

Ik heb deze site onlangs bezocht en deze ligt er adembenemend “groen” bij . 

 

Het gebouw zelf  is inmiddels een ruïne  geworden mede doordat de deuren wijd open staan  zodat iedereen gewenst of niet het gebouw kan betreden . 

 

Graag vernam ik van het college van Burgemeester en schepenen : 

 

-       welke de intenties zijn met deze site en binnen welke termijn deze zullen worden gerealiseerd ? 

 

-       Of het college wil ingaan op mijn reeds vroeger voorstel binnen het meerderheidsoverleg  om hier zonder uitstel parkings aan te leggen ?

 

-       Of er  voor dit gebouw reeds leegstandsbelasting werd betaald in de verlopen jaren ? Zo Ja hoeveel ? 

 

-       Of het college van oordeel is dat door  de vergaande verloedering en verwaarlozing van het gebouw de waarde van dit pand significant verminderd ?

 

-       Of het college de intentie heeft om de schoolgebouwen  achterliggend eveneens te behouden ? 

 

Ik voeg er ter illustratie enkel foto’s bij”


Contact informatie