GR20171026 AP2. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Alain Triest in verband met de brief van het MAT aangaande de gesuggereerde intimidaties en het gebrek van vertrouwen vanuit het college van burgemeester en schepenen (datum van publicati

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

“Op 27/09 verscheen er in HLN een artikel naar aanleiding van een gelekt document van het MAT dat enkel in handen kwam van de andere oppositiepartij.

 

Over de inhoud van de brief hoef ik hier geen commentaar meer te geven , ik neem aan dat iedereen hier aanwezig die ondertussen kent.

 

Eerst wil ik meedelen dat ik het heel raar vind dat deze brief naar 1 oppositiepartij gelekt wordt, ik stel me daar vragen bij.

 

Waarom werd die brief gelekt en door wie?

 

Was het de bedoeling van het MAT om gans het CBS in diskrediet te brengen? En heeft collega Guy het bij het rechte eind door de burgemeester te viseren?

 

Toch wens ik toch enkel vragen te stellen aan schepen Alain Triest en wel omwille van het feit dat hij degene is die aan de pers antwoord gaf.

 

Wat was volgens u de aanleiding van deze brief van het Mat naar het college toe?

 

Waarom heeft men zolang gewacht om een antwoord te geven op de brief van het MAT? (brief dateert van 6/7 en wordt op FB gelekt op 26/9)

 

Is er in die tussen periode (periode tussen ontvangst brief van MAT en lekken naar buiten) een vergadering geweest tussen het college en het MAT?

 

Indien ja, wat was het resultaat van die vergadering?

 

Wat gebeurde er na de publicatie van de brief?

 

Heeft het CBS het Mat toen samengeroepen? Wat werd er gezegd? Hoeveel vergaderingen zijn er geweest met het MAT in kader van die brief? Zijn daar verslagen van opgemaakt?

 

Weet u wat de juiste aanleiding is waarom alle leden van het MAT die brief ondertekend hebben?

 

Wij willen hier echt wel weten hoe de vork in de steel zit.

Vindt u dat de inhoud van de brief een juiste weergave is van wat er zich de laatste maanden op het stadhuis afspeelt?

 

Ikzelf deed een rondgang in het stadhuis net nadat de brief was gelekt en toen kreeg ik van verschillende diensthoofden te horen dat zij totaal niet akkoord zijn met de inhoud van de brief van het MAT.

 

Daarom mijn vraag: waarom denkt u dat het Mat dan zo’n duidelijke brief opstelt, ondertekend door alle sectordirecteurs? Is dit dan enkel gedragen door de sectordirecteurs en de secretaris?”


Contact informatie