GR20171026: aanvullende agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de brief van het Mat aan het schepencollege met voorstel tot samenroeping deontologische commissie (dit werd reeds geagendeerd op de agenda als agendapunt 1 op verzoek van de voorzitter)

AP2. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Alain Triest in verband met de brief van het MAT aangaande de gesuggereerde intimidaties en het gebrek van vertrouwen vanuit het college van burgemeester en schepenen

AP3. Interpellatie van raadslid Michel Casteur over de reglementering in de Lepelstraat te Voorde

AP4. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over het pand gelegen aan de Graanmarkt

AP5. Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche over de problemen aan gebouw van jeugdhuis Het Uur

AP6. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de brandveiligheid van het jeugdhuis "Het Uur"

AP7. Interpellatie met vragen van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de stand van zaken aanstelling Solva voor realisatie toeristisch centrum

AP8. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de zogenaamde risicogronden op het grondgebied van Ninove teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen aan de eigenaars

AP9. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit betreffende het onrechtmatig uitschrijven van parkeerboetes door OPC


Contact informatie