GR20170524 Punt 7. Secretariaat - samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de e-mail van 2 mei 2017 van raadslid Maria Keymolen waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid;

 

Overwegende dat raadslid Maria Keymolen deel uitmaakte van de gemeenteraadscommissies beleidsdomein leren en onderwijs en beleidsdomein grondgebiedzaken;

 

Overwegende dat mevrouw Keymolen als gemeenteraadslid wordt vervangen door de heer Dirk Souffriau die in zitting van heden de eed aflegde in handen van de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de heer Dirk Souffriau als onafhankelijke binnen de N-VA-fractie zal zetelen;

 

Overwegende dat artikel 39 § 3 tweede lid van het gemeentedecreet stelt dat indien een raadslid verklaart niet meer te behoren tot een fractie, dit raadslid niet meer in een gemeenteraadscommissie kan zetelen, maar dat de fractie het oorspronkelijke aantal leden in de gemeenteraadscommissie behoudt;

 

Overwegende dat de N-VA-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt:

-       Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

°Antoine Van Melkebeek, als effectief lid in de plaats van Maria Keymolen

-       Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

°Antoine Van Melkebeek, als effectief lid in de plaats van Maria Keymolen;

 

-       Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken):

°Antoine Van Melkebeek, als plaatsvervangend in de plaats van Maria Keymolen

-       Beleidsdomein burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

°Antoine Van Melkebeek, als plaatsvervangend in de plaats van van Maria Keymolen;

 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 en 28 januari 2016 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd:

 

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

 

Effectief lid                                                            Plaatsvervanger

 

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Michel Casteur

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Corinne Vanbelle

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Marc Plancke

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)                        - Levi Verberckmoes

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Stijn Vermassen

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Stijn Vermassen

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Corinne Vanbelle

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Corinne Vanbelle

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Marc Plancke

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)                        - Levi Verberckmoes

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Jacques Timmermans

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Jacques Timmermans

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Yannick Violon

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)                          - Bruno Van Der Haeghen

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Ilse Malfroot

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Guy D’haeseleer

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval

 

  1. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Bruno Van Der Haeghen

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)                          - Bruno Van Der Haeghen

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Femke D’Hondt

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Ilse Malfroot

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval

 

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 5 maart 2015 en 28 januari 2016 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt opgeheven.


Contact informatie