GR20170524 Punt 44. Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.9.2013 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek :

Voor de politieke vertegenwoordiging :
- Voor N-VA:
Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge
Patrick Roossens, Pamelstraat 57, 9400 Ninove
- Voor Forza Ninove :
Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400 Ninove
Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke
- Voor SP.A / Groen:
William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare
Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove
- Voor Open VLD :
Margot DeVos, Melkbos 45, 9404 Aspelare
Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove
- Voor CD&V :
Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Ninove;

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :
Voor de cultuurraad:
- Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove
- Philippe Meyer, Centrumlaan 44/6, 9400 Ninove
- Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove; (ontslagnemend)

Voor de jeugdraad:
- An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare

Voor de gebruikers :
- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove (ontslagnemend)
- Isabel Vanderschueren, Geraardsbergsestraat 13, 9400 Ninove
- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke
- Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke;

Gelet op het e-mailbericht dd. 25.4.2017, waarin door Open VLD wordt gemeld dat mevr. Sophie De Strycker als lid van de bib-beheerraad wordt vervangen door dhr. Claude Dendauw-Imbo, Melkbos 25, 9404 Aspelare;

Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:
Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29
Aantal uitgebrachte stemmen: 29
Aantal stemmen op naam van Claude Dendauw-Imbo: 28
Aantal niet gestemd: 1
Aantal onthoudingen: /

Overwegende dat de heer Claude Dendauw-Imbo de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

Besluit:

Enig artikel

Mevr. Sophie De Strycker wordt in de bib-beheerraad – als afgevaardigde van Open VLD - vervangen door dhr. Claude Dendauw-Imbo, Melkbos 25, 9404 Aspelare.


Contact informatie