GR20170524 Punt 43. Cultuur - straatnaamwijziging Voorde - principiële goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

Overwegende dat de bewoners van Geraardsbergsesteenweg 497 en 499 Voorde, zijstraat van Geraardsbergsesteenweg vragen om straatnaamwijziging;

Overwegende dat voorbij de huisnummers 497 en 499 de weg onverhard is en daaropvolgend terug verhard en heet van dan af Oude Steenweg op Aalst;

Overwegende dat de weg vanaf de Geraardsbergsesteenweg tot dit gedeelte ook Oude Steenweg op Aalst kan heten;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de straatnaamwijziging Geraardsbergsesteenweg in Oude Steenweg op Aalst tvv de bewoners nrs 497 en 499.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen zet de procedure in, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.


Contact informatie