GR20170524 Punt 38. Evenementen - Stedelijke Feestcommissie - aanduiding 2 leden Forza (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2007 werd vastgesteld dat iedere politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, over 6 afgevaardigden kan beschikken in de stedelijke feestcommissie, maar dat dit geen noodzaak is en dat later nog mandaten kunnen worden ingevuld;

 

Overwegende dat de leden van de stedelijke feestcommissie worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat op dit ogenblik de Forza-fractie niet over 6 afgevaardigden beschikt in de stedelijke feestcommissie;

 

Gelet op het voorstel van de heer Guy D’Haeseleer van 8 mei 2017 om Gerda De Schepper (Pamelstraat 105, 9400 Ninove) en Christel Willens (Abdijstraat 3, 9400) te aanvaarden als leden van de stedelijke feestcommissie voor de Forza-fractie;

 

Overwegende dat volgens artikel 22 van het gemeentedecreet gemeenteraadsleden tot vijf dagen voor de dag van de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen en dat dit bijkomend agendapunt derhalve tijdig werd ingediend;

 

Gaat over tot de geheime stemming ;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal stemmen op naam van Gerda De Schepper: 32

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal stemmen op naam van Christel Willens: 32

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

 

Besluit:

 

 

 

Enig artikel

 

Voor Forza Ninove worden mevrouw Gerda De Schepper (Pamelstraat 105, 9400 Ninove) en mevrouw Christel Willens (Abdijstraat 3, 9400 Ninove) aangesteld als afgevaardigden voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.


Contact informatie