GR20170524 Punt 37. Dierenwelzijn - aanpassen samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming Groot-Ninove vzw - goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen Dierenbescherming Groot Ninove vzw en de stad Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op artikel 6 van deze overeenkomst waarbij de vergoeding werd vastgelegd op 0,25 euro per inwoners, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2016 waarbij het bedrag van de vergoeding werd verhoogd naar 0,30 euro per inwoner;

 

Overwegende dat in het budget 2017 voldoende kredieten werden voorzien (€ 20.750,-) op algemene rekening 64900, beleidsitem 047000 en actie 4/9/1/1 (Ninove neemt maatregelen om het dierenwelzijn te bevorderen) om dit bedrag te verhogen naar 0,50 euro per inwoner, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar;

 

 

Besluit:

 

 

met 8 ja-stemmen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Van Oudenhove Jean-Pierre)

20 nee-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

 

Enig artikel

 

Eerst lid van artikel 6 van de overeenkomst tussen de stad Ninove en Dierenbescherming Groot-Ninove vzw wordt als volgt gewijzigd:

“De stad Ninove betaalt aan Dierenbescherming Groot-Ninove vzw een jaarlijkse toelage van 0,50 euro per inwoner, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar. De betaling zal gebeuren na ontvangst van de aanvraag van de toelage en na de goedkeuring van de begroting van het betrokken jaar.”


Contact informatie