GR20170524 Punt 36. Mobiliteit - Ninove - Denderhoutembaan huisnummer 225 - invoeren stilstaan en parkeerverbod over de volledige breedte van het appartementsgebouw (5 dwarse parkeerplaatsen) inclusief inrit tot voorbij de inrit van huisnummer 229 - stads

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het e-mailbericht van donderdag 6 april 2017 van de heer Peter Van Wayenberge, Okegembaan 127 te  Ninove;

 

Overwegende dat de heer Van Wayenberge, eigenaar is van een appartementsgebouw, gelegen Denderhoutembaan 225 te Ninove;

 

Overwegende dat de 5 dwarsparkeerplaatsen die werden aangelegd door betrokkene op eigen terrein zich aan de voorzijde van zijn appartementsgebouw bevinden;

 

Overwegende dat dit zorgt voor conflicten met de langsparkeerplaatsen gelegen op het openbaar domein;

 

Overwegende dat de toegang tot de dwarse parkeerplaatsen regelmatig geblokkeerd wordt door de voertuigen die geparkeerd staan in de langsparkeerplaatsen op het openbaar domein;

 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 16 februari 2012 waarin de aanvraag van betrokkene tot het oprichten van een nieuw halfopen meergezinswoning met 5 woongelegenheden en 5 dwarse parkeerplaatsen aan de voorzijde van zijn appartementsgebouw werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag richtte om over de volledige lengte van zijn appartementsgebouw een onderbroken gele markering aan te brengen;

 

Overwegende dat de mobiliteitsdienst (adviserend orgaan) er voorstander van is om een parkeerverbod aan te brengen op de Denderhoutembaan ter hoogte van huisnummer 225

over de volledige breedte van het appartementsgebouw (5 dwarse parkeerplaatsen) inclusief inrit tot voorbij de inrit van huisnummer 229;

 

Gelet op het detailplan met aanduiding van het stilstaan en parkeerverbod;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om op de Denderhoutembaan te Ninove ter hoogte van huisnummer 225 een parkeerverbod aan te brengen op openbaar domein over de volledige breedte van het appartementsgebouw (5 dwarse parkeerplaatsen) inclusief inrit tot net voorbij de inrit van huisnummer 229;

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa, Xb

 

 

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie