GR20170524 Punt 31. Mobiliteit - Okegem - Okegem-Dorp - Frans Van der Perrekaai - zebrapaden - goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Overwegende dat de dienst mobiliteit op vrijdag 23 december 2016 een overleg had met de directie van de Vrije Basisschool Okegem, Okegem-Dorp 2, omtrent de plaatsing van octopusmateriaal;

 

Overwegende dat tijdens dit overleg werd opgemerkt dat de markeringen van de bestaande oversteekplaatsen wat verdwenen zijn waardoor het wenselijk is deze te hermarkeren en deze van een wettelijk kader te voorzien;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de oversteekplaatsen op volgende locaties te hermarkeren en van een wettelijk kader te voorzien:

                                   

 • Okegem-Dorp ter hoogte van huisnummer 2.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 2.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 5.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 7.
 • Kouterbaan ter hoogte van huisnummer 1
 • Okegem-Dorp rechtover huisnummer 41

 

Gelet op het detailplan opgemaakt door de dienst mobiliteit;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt goedkeuring verleend om in Okegem de oversteekplaatsen voor voetgangers van een wettelijk kader te voorzien zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en dit op volgende locaties:

 

 • Okegem-Dorp ter hoogte van huisnummer 2.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 2.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 5.
 • Frans Van der Perrekaai ter hoogte van huisnummer 7.
 • Kouterbaan ter hoogte van huisnummer 1
 • Okegem-Dorp rechtover huisnummer 41

 

Artikel 2

 

Deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde,

Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie