GR20170524 Punt 30. Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te Outer - standpuntbepaling (datum van publicatie 07/06/2017)

Dit agendapunt wordt verdaagd


Contact informatie