GR20170524 Punt 3. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

 

Gelet op het ontslag van raadslid Maria Keymolen, waarvan akte genomen;

 

Overwegende dat de heer Dirk Souffriau de eerstvolgende opvolger is en bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Dirk Souffriau;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De heer Dirk Souffriau legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Artikel 2

 

De heer Dirk Souffriau treedt in de vervanging van raadslid Maria Keymolen.

 

 


Contact informatie