GR20170524 Punt 26. Ruimtelijke ordening - Brownfieldconvenant Fabeltasite - wijziging stuurgroep - goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2014 waarbij de brownfieldconvenant voor de Fabelta-site werd goedgekeurd en gemeenteraad van elke politieke fractie 2 gemeenteraadsleden aanduidde als afgevaardigden voor verder overleg wat betreft de gedetailleerde functie-invulling:

Voor Open VLD: Alain Triest en Corinne Vanbelle

Voor Sp.a-Groen: Jacques Timmermans en Stijn Vermassen

Voor CD&V: Veerle Cosyns en Freddy Van Eeckhout

Voor N-VA: Kurt Van Den Driessche en Rudy Corijn

Voor Forza Ninove: Werner Somers en Veerle Vanderpoorten

 

Gelet op de vraag van Guy D’haeseleer van 11 mei 2017 om de 2 leden van zijn fractie te vervangen door hemzelf en Ilse Malfroot;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

 

Besluit:

 

 

 

Artikel 1

 

Guy D’haeseleer en Ilse Malfroot worden aangeduid als afgevaardigden van de gemeenteraad voor de fractie Forza Ninove ter vervanging van Werner Somers en Veerle Vanderpoorten voor verder overleg wat betreft de gedetailleerde functie-invulling van de brownfieldconvenant voor de Fabeltasite zodat de totale afvaardiging nu bestaat uit:

 

Voor Open VLD: Alain Triest en Corinne Vanbelle

Voor Sp.a-Groen: Jacques Timmermans en Stijn Vermassen

Voor CD&V: Veerle Cosyns en Freddy Van Eeckhout

Voor N-VA: Kurt Van Den Driessche en Rudy Corijn

Voor Forza Ninove: Guy D’haeseleer en Ilse Malfroot.


Contact informatie