GR20170524 Punt 24. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende aanpassing van het retributiereglement op het uitlenen van het stadsmateriaal;

 

Overwegende dat we het bestaande reglement eenvormig willen maken om discussies te vermijden;

 

Overwegende dat:

- meestal voor 1 euro huurgeld een waarborg van 5 euro gevraagd wordt

- de huurprijs en de waarborg van de geluidsmeters aan de uitleendienst betaald dienen te worden maar dat de geluidsmeters blijven afgehaald dienen te worden bij de jeugddienst;

- de lijst van beschikbare materialen wordt aangepast omdat sommige materialen niet meer voorradig zijn of niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen of verouderd zijn of te broos zijn om zonder begeleiding uit te lenen;

 

Overwegende dat in artikel 1 voortaan ook de vrijstellingen worden opgenomen waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een vrijstelling van de retributie met betrekking tot de huurprijs en een vrijstelling van de retributie met betrekking tot de waarborg waardoor artikel 5 van het retributiereglement van 18 december 2014 houdende aanpassing van het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal geschrapt wordt;

 

Overwegende dat de vermindering met betrekking tot waarborg voor erkende verenigingen ook in artikel 1 wordt opgenomen waardoor artikel 6 uit het retributiereglement van 18 december 2014 geschrapt wordt;

 

Overwegende dat in artikel 2 voortaan enkel een retributie vastgesteld wordt van 50 euro per rit per voertuig en dat voor geregistreerde verenigingen deze retributie beperkt wordt tot een maximum van 400 euro per evenement;

 

Overwegende dat artikel 3 zich beperkt tot het terugbrengen van het materiaal waarbij per ‘te-laat’-dag de huurprijs wordt aangerekend, ook als de gebruiker vrijgesteld is van het betalen van de retributie;

 

Overwegende dat de retributie voor het terugbrengen van niet gereinigd materiaal van 150 euro teruggebracht wordt naar 100 euro;

 

Overwegende dat in hoogdringende noodsituaties het college van burgemeester en schepenen uitzonderingen kan toestaan op dit reglement;

 

Gelet op het advies van de kunst- en cultuurraad van 12 oktober 2016;

 

Gelet op het advies van de sportraad van 13 maart 2017;

 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 maart 2017;

 

Gelet op het voorstel van nieuw retributiereglement op het uitlenen van materiaal uit de uitleendienst van de stad Ninove;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal van 18 december 2014 wordt vanaf 1 juli 2017 opgeheven en van dan af vervangen door volgende bepalingen:

 

Artikel 1

 

De uitleendienst van de stad Ninove stelt materiaal ter beschikking aan verenigingen van Ninove, andere natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Ninove en andere rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Ninove. Het materiaal dient voor gebruik op Ninoofs grondgebied.

 

Voor het gebruik van het materiaal wordt een retributie betaald. De retributie bestaat uit een huurprijs en een waarborg met een maximum van 500 euro.

 

De retributie op de verhuur van materiaal van de uitleendienst bedraagt:

 

Materiaal

Huurprijs

Waarborg

 

Beschikbaar

 

Geluidsinstallatie

200 watt. Versterker + cd-speler, mengpaneel, boxen, kabels

50 euro

250 euro

3

Micro's & kabels

5 euro

25 euro

4

Microstatieven

5 euro

25 euro

4

Klankwagen

15 euro

75 euro

1

Megafoon

10 euro

50 euro

2

Micro draadloos

60 euro

300 euro

2

P.A. geluidsinstallatie met hoornluidsprekers

15 euro

75 euro

1

Soundbox met cd

25 euro

125 euro

2

Boxen met ingebouwde versterker 500 Watt

25 euro

125 euro

2

Boxen met ingebouwde versterker 200 Watt

25 euro

125 euro

2

Geluidsmeter

100 euro

500 euro

2

 

Lichtinstallatie 

Spots met klemmen (binnen)

2 euro

10 euro

8

Spots (buiten)

10 euro

50 euro

2

Toneelspots

15 euro

75 euro

2

PAR-spot 300W met kabel

10 euro

50 euro

20

Staanders voor spots

2 euro

10 euro

2

Verlengkabel 10m

2 euro

10 euro

10

Tafelcontactdozen

2 euro

10 euro

10

Lichteffect acrobatscan

15 euro

75 euro

2

Lichteffect roboscan 218

15 euro

75 euro

2

Lichteffect LED

20 euro

100 euro

2

Lifttorens

60 euro

300 euro

2

Truss 3 meter

5 euro

25 euro

3

Black light 400 watt

15 euro

75 euro

1

Stroboscoop 3000 watt

15 euro

75 euro

1

 

Feestelijkheden 

Plastieken kuipstoelen

1 euro

5 euro

500

Klapstoelen (minimumafname 10 stuks)

1 euro

5 euro

400

Kleine tafels 0,80  x 1,20m

2 euro

10 euro

120

Grote tafels 0,70 x 2,20m

3 euro

15 euro

75

Banken voor grote tafels 2,20 x 0,25m

3 euro

15 euro

70

Partytafels Ø 0,8 euro5m

3 euro

15 euro

30

Hoesjes voor partytafels

1 euro

5 euro

30

Podium (uitschuifbare poten) 2 m x 1 m

5 euro

25 euro

50

Spreekgestoelte

5 euro

25 euro

1

Mobiel podium plaatsing en vervoer inbegrepen 8 x 6,60 x 4,50

850 euro

500 euro

1

   

 

Kiosk plaatsing en vervoer inbegrepen Ø 8 m

200 euro

500 euro

1

Houten vloer 3m x 1m

2 euro

10 euro

20

Aluminium vlaggenmasten

2 euro

10 euro

20

Belgische vlag

2 euro

10 euro

20

Leeuwen-vlag

2 euro

10 euro

20

Groen-zwarte vlag

2 euro

10 euro

20

Europese vlag

2 euro

10 euro

20

Vlag met stadslogo

2 euro

10 euro

8

Staander met binnenvlag

3 euro

15 euro

8

Staander voor siertouw

2 euro

10 euro

8

Siertouw

2 euro

10 euro

6

Koffiezet (90 tassen)

10 euro

50 euro

2

Stembussen

5 euro

25 euro

125

Stemhokjes

10 euro

50 euro

190

Barbecue

20 euro

100 euro

1

Flip-Over

10 euro

50 euro

1

CO² snelblusser 5Kg

15 euro

75 euro

2

Watersnelblusser 6 liter

15 euro

75 euro

2

Plaspalen

25 euro

125 euro

5

Stroomgenerator 150KVa

160 euro

500 euro

1

Mazout voor stroomgenerator

dagprijs

 

1

Tentoonstellingsmaterieel 

Panelen  1 x 2 m per 10 st

40 euro

200 euro

30

Spots voor panelen

10 euro

50 euro

30

Gekleurde doeken 1,50m x 3m (rood)

2 euro

10 euro

10

Toneeldoeken 3,80 x 1,10m (Grijs)

2 euro

10 euro

10

 

Film- en diamateriaal

Beamer

15 euro

75 euro

2

Scherm

10 euro

50 euro

1

Projectietafel

5 euro

25 euro

1

Signalisatie: Borden type 250

Diameter 400

 

 

 

Parkeerverbod E1 op staander

1,25 euro

2,50 euro

25

Borden zonder steun

 

 

 

C1: Enkele richting

1,25 euro

2,50 euro

10

C3: Verboden doorgang

1,25 euro

2,50 euro

10

D1: Verplichte richting

1,25 euro

2,50 euro

10

F41: Omlegging links

1,25 euro

2,50 euro

10

F41: Omlegging rechts

1,25 euro

2,50 euro

10

Borden op steun

 

 

 

Diameter 700

 

 

 

C1: Enkele richting

1,25 euro

2,50 euro

10

C3: Verboden doorgang

1,25 euro

2,50 euro

10

C31a: Verboden links af

1,25 euro

2,50 euro

4

C31b: verboden rechtsaf

1,25 euro

2,50 euro

4

C43 (30km)

1,25 euro

2,50 euro

5

C43 (50km)

1,25 euro

2,50 euro

5

D1 (b) c (d)  verplichte richting

1,25 euro

2,50 euro

6

B 19   beurtelingse doorgang + B21

1,25 euro

2,50 euro

4

zijde 700

 

 

 

A31        werken

1,25 euro

2,50 euro

10

A51        opgelet gevaar

1,25 euro

2,50 euro

6

Andere borden

 

 

 

B 21     beurtelings doorgang + B19

1,25 euro

2,50 euro

4

F 19     enkele richting + C1

1,25 euro

2,50 euro

10

F41      omlegging links

1,25 euro

2,50 euro

5

F41      omlegging rechts

1,25 euro

2,50 euro

5

F45      doodlopende weg

1,25 euro

2,50 euro

10

Volkstoeloop (A51 + onderbord)

1,25 euro

2,50 euro

8

uitgezonderd plaatselijk verkeer

1,25 euro

2,50 euro

10

 

Nadars

 

 

 

gekleurde nadars

1,25 euro

2,50 euro

30

gewone nadars 2,50 m/st

1,25 euro

2,50 euro

500

gewone nadars 20 m/st

1,25 euro

2,50 euro

100

Aanhangwagen met 100 nadarafsluitingen 2 m

60 euro

120 euro

1

polgard hek klein

1,25 euro

2,50 euro

6

polgard hek groot

1,25 euro

2,50 euro

6

polgard hek dubbel

1,25 euro

2,50 euro

6

 

Kegels

 

 

 

hoogte 500

1,25 euro

2,50 euro

20

hoogte 750

1,25 euro

2,50 euro

20

Knipperlichten

1,25 euro

2,50 euro

10

 

 

Aangevraagd materiaal wordt pas ontleend nadat de huurprijs en de waarborg door de huurders, zoals bepaald in het retributiereglement, zijn betaald. Voor erkende verenigingen wordt de waarborg evenwel beperkt tot een maximumbedrag van 250 euro voor het totaal van het te ontlenen materiaal.

 

De waarborg wordt terugbetaald na het terugbrengen en de controle van het materiaal. De terugbetaling gebeurt binnen de veertien werkdagen.

 

Zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie met betrekking tot de huurprijs:

-       stadsdiensten

-       stedelijke adviesorganen, beheersorganen, Ninoofse scholen, kerkfabrieken en handelswijken

-       elke vereniging die opgenomen is op de lijst van de erkende verenigingen, waaronder de dorpsraden, en van de hulporganisaties die elk jaar op 1 januari zal worden overgemaakt aan de uitleendienst

 

Zijn vrijgesteld van het betalen van de waarborg:

-       stadsdiensten en erkende stedelijke adviesorganen.

 

Artikel 2:

 

De uitleendienst kan zorgen voor transport van het materiaal naar en van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Voor dit transport wordt een retributie bepaald van 50 euro per rit per voertuig. Voor erkende verenigingen wordt deze retributie evenwel beperkt tot een maximum van 400 euro per evenement.

 

Onder "rit" wordt verstaan: elke verplaatsing die noodzakelijk is voor het brengen of het afhalen van materiaal naar de afgesproken locatie

Onder “voertuig” wordt verstaan: elk transportmiddel dat de uitleendienst het meest geschikt acht om het transport te verzekeren (camionette, camion, tractor met aanhangwagen,…)

Een “evenement” is beperkt tot maximum vier dagen of – in het geval van een tentoonstelling – vier weken, cfr artikel 3 van het huishoudelijk reglement.

 

Voor de betaling van de transportkosten gelden dezelfde afspraken als voor de betaling van de huurprijs en de waarborg.

 

Artikel 3: terugbrengen materiaal

 

Als het uitgeleende materiaal te laat wordt teruggebracht, wordt per ‘te laat’-dag de huurprijs aangerekend, ook als de gebruiker conform artikel 2 vrijgesteld is van het betalen van deze retributie. Deze huurprijs wordt afgehouden van de waarborg.

Als het uitgeleende materiaal vuil wordt teruggebracht, wordt 100 euro boete aangerekend.

 

Artikel 4: schade

 

Als bij het terugbrengen van het gebruikte materiaal schade wordt vastgesteld, wordt de waarborg niet terugbetaald. Herstellingen van het materiaal, het reinigen van materiaal dat niet-gereinigd wordt teruggebracht en/of vervangingen van ontbrekende stukken worden in rekening gebracht en afgehouden van de waarborg. Het eventueel resterende bedrag wordt terugbetaald. Is het bedrag van de waarborg ontoereikend voor het vergoeden van de herstelling en/of de vervanging, dan wordt een extra factuur aan de aanvrager bezorgd.

 

Artikel 5: uitzonderingen

 

Het college van burgemeester en schepenen kan bij expliciet besluit uitzonderingen toestaan op dit reglement.

 

Artikel 6

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 7

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen worden opgestuurd.


Contact informatie