GR20170524 Punt 18. Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Meerbeke (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de stad eigenaar is van een perceel grond te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e Meerbeke sectie A nr. 38N, met een oppervlakte van 3a 73ca;

 

Overwegende dat dit perceel werd aangekocht voor de aanleg van volkstuinen binnen het BPA Burchtdam;

 

Overwegende dat bij de opmaak van het plan van de volkstuinen is gebleken dat het perceel niet zal worden gebruikt voor de volkstuinen zodat het kan worden verkocht omdat er voor de stad toch geen andere bestemming aan kan worden gegeven omdat het nauw aansluit bij de woning Denderstraat 8 van de aanpalende eigenaar;

 

Overwegende dat deze aanpaler, de heer Eddy Merckx, Denderstraat 8, 9402 Meerbeke zich kandidaat-koper heeft gesteld voor dit perceel;

 

Overwegende dat het wenselijk is om het perceel openbaar te verkopen omdat er nog aanpalers zijn die interesse tot aankoop zouden kunnen hebben;

 

Gelet op het schattingsverslag van 8 november 2016, opgemaakt door landmeter-expert David Corijn waaruit blijkt dat de waarde van het perceel wordt geschat op € 13.055;

 

Overwegende dat voornoemd bedrag als instelprijs zal worden gebruikt bij de openbare verkoop;

 

Overwegende dat een notaris zal moeten worden aangesteld voor de openbare verkoop;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling sectie A nr. 38n, met een oppervlakte van 3a 73ca, tegen een instelprijs van € 13.055, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te Ninove aan te stellen voor de openbare verkoop.

 

Artikel 3

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.


Contact informatie