GR20170524 Punt 16. Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - maandag 19 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van 9 mei 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op maandag 19 juni 2017 om 19.30u, GC De Volkskring, Kasteeldreef 18 te Lede;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Statutenwijziging SOLVA: ontwerp tot wijziging (cf punt 2.1.1.notulen RvB Solva 7 maart 2017)
  3. Verplaatsen maatschappelijke zetel SOLVA (cf punt 2.1.2. notulen RvB SOLVA 7 maart 2017)
  4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016
  5. Jaarrekening per 31 december 2016
  6. Verslag van de Commissaris
  7. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Oudenhove Jean-Pierre, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Solva.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op maandag

19 juni 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere.


Contact informatie