GR20170524 Punt 14. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 13 juni 2017- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van 5 april 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 13 juni 2017 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 06/12/2016
  2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016
  3. Verslag Commissaris-Revisor
  4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor
  5. Werkingsverslag 2016

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Oudenhove Jean-Pierre, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 13 juni 2017.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 13 juni 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.


Contact informatie