GR20170524 Punt 10. Secretariaat - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Ninove (PWA) - vervanging vertegenwoordiger met beslissende stem (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de vertegenwoordiging van de stad in het PWA werd aangeduid;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij er nieuwe mandatarissen moesten aangeduid worden volgens de vereiste voorschriften, nl. leden uit de gemeenteraad, en leden uit de gemeenteraad met raadgevende stem, vertegenwoordigers uit de Nationale Arbeidsraad en vertegenwoordigers met raadgevende stem uit de Nationale Arbeidsraad;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij mevrouw Maria Keymolen werd aangesteld als vertegenwoordiger van de stad met beslissende stem;

 

Overwegende dat de mevrouw Maria Keymolen ontslag indient als gemeenteraadslid en de stad Ninove verlaat en derhalve geen deel kan uitmaken van PWA;

 

Gelet op de kandidatuur van de heer Marc Ost als vervanger voor mevrouw Maria Keymolen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van Marc Ost: 32

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat de heer Marc Ost de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Maria Keymolen als vertegenwoordiger van de stad in het PWA Ninove.

 

Artikel 2

 

De heer Marc Ost wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in het PWA met beslissende stem.

Deze aanstelling geldt voor de duur van de bestuursperiode.

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar het PWA, Centrumlaan 98 te 9400 Ninove.


Contact informatie