GR20170524 AP7. Interpellatie met vragen en voorstel van beslissing van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. de situatie in de Eggerstraat-Noord(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie met vragen en voorstel van beslissing vermeld:

“Motivatie:

De Eggerstraat-Noord is niet echt geschikt voor doorgaand verkeer en al zeker niet voor zwaar vervoer. Nochtans wordt de straat steeds meer voor deze doeleinden gebruikt. Het resultaat is dat er nu al, na de recente heraanleg van de straat, duidelijk zichtbare beschadigingen ontstaan.

Toelichting:

Einde 2015 werden in de Eggerstraat Noord riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Voor de aanvang van die werken stond er aan het begin van die straat een bord ‘doodlopende straat’. Dat was ze tot enige tijd terug ook, maar sinds er op grondgebied Roosdaal een onverhard deel werd verhard, niet meer.

Dat bord zorgde er wel voor dat die smalle straat zo goed als alleen door de bewoners, fietsers en landbouwvoertuigen werd gebruikt. Je kan via die straat wel naar Roosdaal, maar dat is eigenlijk niet aangewezen wegens het beperkt aantal uitwijkmogelijkheden.

Na de heraanleg van de straat werd het bord ‘doodlopende straat’ echter nooit teruggeplaatst.

Volgens de dienst mobiliteit zou het er zelfs nooit hebben gestaan? Nochtans is het nog altijd te zien via Google Streetview (ook na afbraak hoekhuis). Het gevolg van het verdwijnen van dat bord is dat er meer en meer verkeer, ook vrachtverkeer, die straat gebruikt om van Meerbeke naar Roosdaal te rijden. Met de werken op de N8 is dat fenomeen alleen maar toegenomen. De gevolgen voor de weg zijn dan ook zichtbaar. De randen scheuren en brokkelen af.

Op vraag van de bewoners werd er in 2016 wel een tonnagebeperking ingevoerd (GR goedgekeurd op 26/05/2016), maar dat maakt niet al te veel indruk en is in elk geval geen oplossing voor het sterk toegenomen sluikverkeer door de werken op de N8.

De bewoners merken ook terecht op dat de ingang van de straat vrij breed is en dus misleidend is naar wie er in wil (op aangeven van de GPS). Het bord met tonnagebeperking verandert daar dus niets aan, want die staan tegenwoordig zowat overal. Er is ook de uitzondering voor ‘zwaar plaatselijk verkeer’ en naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks tot geen controle op het reglement…

Sinds enkele dagen staan er bij het inrijden van de straat nadars met een bord ‘doodlopende straat’ met onderschrift ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Waarom zo een tijdelijk bord? En vooral, vanwaar dat onderschrift?

Verderop staat dan een bord C3 (geen verkeer toegestaan), maar dat betekent dat ook landbouwvoertuigen en fietsers er niet door mogen?! Ook met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’?! Mag je er dan door of niet? Maar ik denk dat ook dit bord dus niet veel indruk zal maken op wie al tot daar is gereden. Zeker niet op wie ondertussen door heeft dat je daar de file kan vermijden. Vandaar het voorstel om het verdwenen bord terug te plaatsen, een bord F99c te plaatsen en gedurende enkele dagen wat politiecontroles uit te voeren. Vooral tijdens de ochtendspits.

Zolang de werken op de N8 duren kan er ook overwogen worden enkele mobiele verkeersdrempels of verkeerskussens te plaatsen op grondgebied Ninove om de snelheid binnen de perken te houden.

Vragen:

- Waarom werd het verkeersbord ‘doodlopende straat’ bij de heraanleg van de straat weggenomen en niet teruggeplaatst? Is daar geen gemeenteraadsbeslissing voor nodig?
- Gezien de specifieke situatie op dit moment had ik graag vernomen of er sinds deze maand al controles zijn uitgevoerd op de naleving van de reglementering? En of deze worden gepland?
- Hoever staat het met de inventaris van verkeersborden op het grondgebied van de stad?

Voorstel van beslissing:

Gelet op de gewijzigde situatie ter plaatse.

Gelet op de toegenomen hinder door sluikverkeer en de beschadigingen aan de weg ten gevolge hiervan.

Beslist de gemeenteraad om, ter hoogte van het kruispunt van N8 met de Eggerstraat-Noord, bij het inrijden van de Eggerstraat-Noord, het verkeersbord F45 (doodlopende straat) te vervangen door een verkeersbord F45b (doodlopende straat voor voertuigen, doorgaand voor zwakke weggebruiker). Voorbij de woning met huisnummer 50 wordt een bord F99c (weg uitsluitend voor zwakke weggebruikers en landbouwvoertuigen) geplaatst.

De gemeente Roosdaal wordt ingelicht van deze beslissing.

De gemeenteraad geeft de burgemeester de opdracht om in overleg met de politie enkele gerichte controles te plannen m.b.t. de naleving van het verkeersreglement in de Eggerstraat-Noord.

 


Contact informatie