GR20170524 AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de veiligheidsproblemen bij fuiven in "De Kuip"(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie :

Verschillende aanwezigen bij de laatste fuiven die doorgingen in “De Kuip” melden grote problemen op het vlak van veiligheid. Meisjes worden buiten opgewacht en lastig gevallen. Er zijn gevallen van steaming en vechtpartijen en slachtoffers worden afgedreigd

Het is duidelijk dat er zich extra veiligheidsmaatregelen opdringen om de veiligheid van de aanwezigen te kunnen garanderen en de nachtrust van de omwonenden niet te verstoren. De huidige toestand is onhoudbaar.

Welke maatregelen zal het Schepencollege nemen om aan de problematiek een oplossing te bieden.”


Contact informatie