GR20170426 punt 5: Gemeentebelastingen - raamkader retributies ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom - aanpassing (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 houdende invoering van een raamkader voor de retributies van de ticketverkoop van het cultuurcentrum De Plomblom;

 

Overwegende dat artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 reducties vaststelt op de retributies;

 

Overwegende dat de reductie voor de leden van Sostenuto dient geschrapt te worden uit het reglement aangezien de werkgroep ontbonden werd tijdens de laatste vergadering van de werkgroep van 21 maart 2016;

 

Overwegende dat er in de plaats van het abonnement een vriendenpas zal aangeboden worden van € 10,00 waarbij de klant een korting krijgt van 20% op voorstellingen en 50% op voorstellingen uit een beperkter aanbod, aanbevolen door het cultuurcentrum;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 houdende invoering van een raamkader voor de retributies van de ticketverkoop van het cultuurcentrum De Plomblom wordt vanaf 27 april 2017 opgeheven en van dan af door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1: de retributies

 

Vanaf 27 april 2017 worden door CC De Plomblom volgende basis-ticketprijzen gehanteerd:

- schoolvoorstellingen

      € 4,50 per leerling voor kleuter- en basisonderwijs

      € 5,00 per leerling voor secundair onderwijs

- schoolfilms:

      € 3,00 per leerling indien er minder dan 200 leerlingen per school de voorstelling bijwonen

      € 2,50 per leerling indien er 200 of meer leerlingen per school de voorstelling bijwonen

- film

      € 6,00 per persoon

- theater

      € 14,00 per persoon

- muziek en amusement:

      Bij uitkoopsommen tot maximum € 3.500 (BTW incl.): € 14,00 per persoon

      Bij uitkoopsommen hoger dan € 3.500 (BTW incl.): € 16,00 per persoon

- klassieke muziek

      Bij uitkoopsommen tot maximum € 4.000 (BTW incl.): € 14,00 per persoon

      Bij uitkoopsommen hoger dan € 4.000 (BTW incl.): € 16,00 per persoon

      Voor een plankenkoortsconcert (afstuderenden uit Ninove): € 5,00 per persoon

- familievoorstellingen:

      € 10,00 per persoon

- toonmomenten en try-outs:

      € 10,00 per persoon

 

De retributie voor een vriendenpas:

      € 10,00 per persoon

 

Artikel 2: de reducties op de retributies

 

Een reductie wordt toegestaan aan:

- min. 26-jarigen: -50% voor klassieke muziek, literatuur en theater

- academies, dag- en avondscholen: -50% voor het bijwonen van voorstellingen in klasverband

- stadspersoneel: -50% bij aankoop van maximum 2 tickets op de dag zelf van de voorstelling, zonder reservatie vooraf

- speelpleinwerking en initiatief buitenschoolse kinderopvang: -50% bij familievoorstellingen

- leden van het beheersorgaan: -50% (1
ticket)

- vriendenpas: de klant krijgt een korting van maximum. 20 % en 50 % korting op voorstellingen uit een beperkter aanbod, aanbevolen door het cultuurcentrum

- groepen vanaf 15 personen: - 20% voor klassieke muziek en theater

- leden van de Gezinsbond: - 20% voor familievoorstellingen

- cultuurpartners (het college van burgemeester en schepenen beslist wie cultuurpartner wordt, dit zijn samenwerkende steden, samenwerkende verenigingen): -20% bij aankoop van minimum 10 tickets voor eenzelfde voorstelling

- cultureel jongeren paspoort, +55 en mindervaliden: -€ 1,00

- gemeenteraadsleden: gratis voor het jaarlijks nieuwjaarsconcert (1 ticket)

- de schepen van cultuur: altijd gratis (1 ticket)

- de personeelsleden van CC De Plomblom: altijd gratis voor gezin (= maximum 2 volwassenen + nog thuiswonende kinderen)

 

Kansenpashouders betalen zoals bepaald in de convenant: € 1,50 per ticket.

 

Artikel 3

 

Voor het opsturen van tickets en bij het online kopen van tickets wordt er per bestelling een toeslag van € 1,50 gehanteerd.

 

Artikel 4: het raamkader

 

Voor producties waarbij de aanbieder door contractuele verplichtingen bv. partage, opgelegde minimum ticketprijs, …, andere tarieven oplegt, worden de tarieven door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd.

 

Artikel 5

 

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 6

 

Een afschrift van dit besluit wordt aan de provinciegouverneur toegestuurd.


Contact informatie