GR20170426 punt 3: Secretariaat - Intergem - Algemene vergadering tevens jaarvergadering- maandag 26 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 12.05.2017)

Dit agendapunt wordt verdaagd.


Contact informatie