GR20170426 punt 24: Mobiliteit - opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Afbakenen zones bewonerskaarten - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het parkeren in de gemarkeerde parkeerzones, het inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap, het invoeren van een blauwe zone voor Preulegem te Ninove werd goedgekeurd;

Overwegende dat wordt voorgesteld artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 voor wat betreft het regime van de parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners op te heffen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011 met betrekking tot het betalend parkeren op stadswegen werd opgeheven en waarbij het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 met betrekking tot het betalend parkeren op stadwegen werd opgeheven en waarbij het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen en gewestwegen werd goedgekeurd;

Gelet op het schrijven van 3 juli 2015 van Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, besluit van de secretaris-generaal van 29 juni 2015, waarbij het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het betalend parkeren aangenomen door de gemeenteraad van Ninove in zitting van 23 april 2015, niet werd goedgekeurd om volgende reden:

- Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat niet akkoord met de maatregel gezien enkel een kaart de locaties en de zones vermeldt. Dit zou impliceren dat dit betalend parkeren (lang parkeren 4u) impliceert. De N405 is aangeduid in groen wat gratis parkeren impliceert, maar alle aanpalende straten zijn niet ingekleurd, dus rijst de vraag welke regeling er geldt.

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2015 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 werd opgeheven en het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer-stadswegen voor betalend parkeren werd goedgekeurd;

Gelet op het schrijven van 25 november 2015 van Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, besluit van de secretaris-generaal van 16 november 2015, waarbij het aanvullend reglement aangenomen door de gemeenteraad van Ninove in zitting van 10 september 2015, houdende een parkeermaatregel op een gewestweg N405, niet werd goedgekeurd om volgende reden:

- Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat niet akkoord met de maatregel gezien het besluit vermeldt dat het reglement enkel betrekking heeft op stadswegen, terwijl een deel van de Aalstersesteenweg (zone 15), de gewestweg N405, nog steeds gevat is in onderhavig reglement.

Overwegende dat het aangewezen is om de bewonerskaarten in te delen in verschillende zones;

Overwegende dat per zone de bewoners met hun bewonerskaart toegelaten wordt te parkeren in de volgende straten of parkings:

Zone 1

- Vuurkruiserstraat

- Centrumlaan tussen Onderwijslaan en Burchtstraat

- Burchtstraat tussen Centrumlaan en Onderwijslaan

- Marktstraat

- Lange Muntstraat

- Graanmarkt

- Oudstrijdersplein

- Beverstraat

- Biezenstraat tussen Beverstraat en Dekenijstraat

- Lavendelstraat

- Kaardeloodstraat

- Geraardsbergsestraat tussen Dam en Savooistraat

- Hendrik Van Gassenstraat

- Armand De Riemaeckerstraat

- Despauteerstraat 1

Zone 2

- Biezenstraat tussen Dekenijstraat en Antoon De Vlaeminckstraat

- Stationsstraat

- Edmond De Deynstraat

- Despauteerstraat – uitgezonderd Despauteerstraat 1

- Koepoortstraat

- Sint-Jorisstraat

- Vestbarm

- Clement Behnplein

- Dreefstraat

- Weggevoerdestraat

- Oude Kaai

- Twijnsterplein (parking gelegen tussen Twijndersweg en Clement Behnplein)

- Abdijparking (kadastraal gekend als Kloosterplein, Ninove afd. 2 sectie B perceel 0748F)

Zone 3

- Onderwijslaan

- Bevrijdingslaan

- Burchtstraat tussen Onderwijslaan en Paul De Montplein

- Burchtdam

- Paul De Montplein

- Leo Moeremansplaats

- Denderkaai

- Paternostergang

- Brusselstraat

- Dr Hemmerijckxplein

- Parklaan tussen Brusselstraat en Kluisweg

Zone 4

- Preulegem

- Ameiveld

- Polderbaan

- Rode Kruisstraat

- Geraardsbergsestraat tussen Savooistraat en Preulegem

- Savooistraat

- Savooiplein

- Bleekstraat

- Dam

- Kerkplein

- Dekenijstraat

- Pauwstraat

- Antoon De Vlaeminckstraat

- Vestbarmstraatje

- Abdijparking (kadastraal gekend als Kloosterplein, Ninove afd. 2 sectie B perceel 0748F)

Zone 5

- Astridlaan

- Moeder Tiburcestraat

- Omer Van Trimpontstraat

- Berkenhof

- Keldermeersbaan

- Pamelstraat

- Nederwijk

- Emiel De Molstraat

- Korte Keet

- Oude Postplein

Zone 6

- Parklaan tussen Kluisweg en Kaatsweg

- Vooruitgangstraat

- Vrijheidstraat

- Vredelaan

- Arbeidstraat

- Kluisweg

- Nijverheidslaan

- Pollarestraat

Gelet op het detailplan met aanduiding van de zones bewonerskaarten;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

Artikel 1

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 voor wat betreft het regime van parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraadsbeslissingen van 23 april 2015 en 10 september 2015 met betrekking tot het betalend parkeren worden opgeheven.

Artikel 3

De volgende zones voor het parkeren met een bewonerskaart in de volgende straten of parkings worden goedgekeurd:

Zone 1

- Vuurkruiserstraat

- Centrumlaan tussen Onderwijslaan en Burchtstraat

- Burchtstraat tussen Centrumlaan en Onderwijslaan

- Marktstraat

- Lange Muntstraat

- Graanmarkt

- Oudstrijdersplein

- Beverstraat

- Biezenstraat tussen Beverstraat en Dekenijstraat

- Lavendelstraat

- Kaardeloodstraat

- Geraardsbergsestraat tussen Dam en Savooistraat

- Hendrik Van Gassenstraat

- Armand De Riemaeckerstraat

- Despauteerstraat 1

Zone 2

- Biezenstraat tussen Dekenijstraat en Antoon De Vlaeminckstraat

- Stationsstraat

- Edmond De Deynstraat

- Despauteerstraat – uitgezonderd Despauteerstraat 1

- Koepoortstraat

- Sint-Jorisstraat

- Vestbarm

- Clement Behnplein

- Dreefstraat

- Weggevoerdestraat

- Oude Kaai

- Twijnsterplein (parking gelegen tussen Twijndersweg en Clement Behnplein)

- Abdijparking (kadastraal gekend als Kloosterplein, Ninove afd. 2 sectie B perceel 0748F)

Zone 3

- Onderwijslaan

- Bevrijdingslaan

- Burchtstraat tussen Onderwijslaan en Paul De Montplein

- Burchtdam

- Paul De Montplein

- Leo Moeremansplaats

- Denderkaai

- Paternostergang

- Brusselstraat

- Dr Hemmerijckxplein

- Parklaan tussen Brusselstraat en Kluisweg

Zone 4

- Preulegem

- Ameiveld

- Polderbaan

- Rode Kruisstraat

- Geraardsbergsestraat tussen Savooistraat en Preulegem

- Savooistraat

- Savooiplein

- Bleekstraat

- Dam

- Kerkplein

- Dekenijstraat

- Pauwstraat

- Antoon De Vlaeminckstraat

- Vestbarmstraatje

- Abdijparking (kadastraal gekend als Kloosterplein, Ninove afd. 2 sectie B perceel 0748F)

Zone 5

- Astridlaan

- Moeder Tiburcestraat

- Omer Van Trimpontstraat

- Berkenhof

- Keldermeersbaan

- Pamelstraat

- Nederwijk

- Emiel De Molstraat

- Korte Keet

- Oude Postplein

Zone 6

- Parklaan tussen Kluisweg en Kaatsweg

- Vooruitgangstraat

- Vrijheidstraat

- Vredelaan

- Arbeidstraat

- Kluisweg

- Nijverheidslaan

- Pollarestraat

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan OPC en aan de financiële dienst.


Contact informatie