GR20170426 punt 14: Ruimtelijke ordening - Pollarewijk SHM Ninove Welzijn - goedkeuren overeenkomst parkeerplaatsen (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;

Gelet op het ruimtelijk project voor de Pollarewijk, zijnde het gebied tussen de Parklaan, de Kluisweg, de Pollarestraat en de Vooruitgangstraat, dat op vraag van SHM Ninove Welzijn door de architecten 2DVW Architecten bvba aan de stedelijke dienst ruimtelijke ordening werd voorgesteld in 2014;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2016 waarbij het verslag van de projectvergadering van 13 juni 2016 werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2016;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2016;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2017;

Gelet op het laatste aangepaste voorstel van overeenkomst inzake de parkeerplaatsen dat door de raad van bestuur van SHM Ninove Welzijn op 14 maart 2017 aan de stad werd overgemaakt;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de overeenkomst positief evalueert en nodig acht om volgende redenen:

Het project Pollarewijk is een gefaseerd project waarbij reeds een aantal bewoners hun woning dienden te verlatenOm te vermijden dat er leegstand is en dat er een gevaar voor het kraken van leegstaande panden is, dient de bouwvergunning te worden ingediendOm de parkeerdruk van zowel de woningen als de publiek toegankelijke gebouwen op te vangen, dienen er twee parkeerzones gecreëerd te wordenGezien het dubbel gebruik van de parkeerplaatsen, wordt er best een overeenkomst afgesloten;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

3 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Veerle Vanderpoorten)

3 onthoudingen (Antoine Van Melkebeek, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

Artikel 1

De voorgestelde overeenkomst inzake de parkeerplaatsen voor het ruimtelijk project voor de Pollarewijk, zijnde het gebied tussen de Parklaan, de Kluisweg, de Pollarestraat en de Vooruitgangstraat, dat door de raad van bestuur van SHM Ninove Welzijn op 14 maart 2017 aan de stad overgemaakt is, wordt in aangepaste vorm goedgekeurd.

Artikel 2

Een uittreksel van deze beslissing zal aan SHM Ninove Welzijn bezorgd worden.


Contact informatie