GR20170426 AP3: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aangaande de 'klantonvriendelijkheid voor rolstoelgebruikers' aan het stadhuis

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

“Op bijgevoegde foto’s kan u zien dat het stadhuis niet meer toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of personen met een (motorische) handicap. De ingang van het stadhuis, bevindt zich immers niet meer aan de hoofdingang, waarnaar het hellend vlak leidt, maar aan de linkerzijde van de dubbele deur waarvoor een op- en afstap vereist is.

Hierover stel ik mij volgende vragen:

Om welke reden werd de hoofdingang (met dubbele deur) afgesloten die resulteerde in een onmogelijke situatie voor rolstoelgebruikers?

Hoe en wanneer zal dit ongemak worden opgelost?


Contact informatie