GR20170426 AP1: Voorstel van raadslid Jacques Timmermans tot inplanting van een nieuw RVT

Volgende motivering wordt door de heer Jacques Timermans in zijn voorstel vermeld:

 

“Ik heb de eer volgend voorstel aan de agenda toe te voegen : “ Ruimtelijke Ordening : goedkeuring van het principe tot inplanting van een nieuw RVT op de Burchtdam. Opdracht aan het schepencollege de procedure te starten voor de aanstelling van ontwerper voor de opmaak van een nieuw RUP, aansluitend bij het RUP Burchtdam.”

 

Motivering :

De eerste stap om het dossier voor de bouw van een extra rustoord voor zwaar zorgbehoevende senioren, zoals voorzien in het Lenteakkoord, is het bepalen van de inplantingsplaats van dit nieuw RVT.”


Contact informatie