GR20150401 AP2. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan de burgemeester in verband met de stimulatie van buurtinformatienetwerken (datum van publicatie 16/04/2015)

Volgende motivering wordt door mevrouw Maria Keymolen in haar interpellatie vermeld:

 

“Tijdens de gemeenteraad van juni 2013 en deze van februari 2014 heb ik een interpellatie gedaan om werk te maken van het promoten en stimuleren van buurtinformatienetwerken in Ninove.

Op de gemeenteraad van februari 2014 was U zeer positief over de oprichting ervan in onze stad maar tot op vandaag hebben wij nog geen enkel bericht hieromtrent mogen ontvangen. Daarom herhaal ik opnieuw mijn vraag om BIN’s op te richten temeer daar meer en meer gemeenten dit project genegen zijn en ook omdat ze hun nut al bewezen hebben.

 

Motivatie:

 

N-VA stelt opnieuw voor om werk te maken van het promoten en stimuleren van buurtinformatienetwerken (BIN) in Ninove want op dit moment heeft onze gemeente nog steeds geen BIN's niettegenstaande mijn voorstel op de gemeenteraad van februari 2014 positief onthaald werd.

In onze buurgemeente Haaltert meer bepaald in Kerksken is het buurtinformatienetwerk zelfs uitgebreid op vraag van de politie en de bewoners. Ook in de gemeente Keerbergen waar ze in 2014 het eerste BIN hebben opgericht en waar ze de voorbije jaren echte inbraakpieken zagen is het een groot succes. Ze kenden daar onlangs een inbrakenvrije maand waarop burgemeester Dominick Vansevenant prompt koffiekoeken trakteerde aan zijn politiekorps.

Het doel is deze positieve trend zo lang mogelijk aan te houden. Dit jaar komt er in Keerbergen zelfs nog een BIN bij.

 

Vraag:

 

N-VA vraagt het initiatief van het college van burgemeester en schepenen om daadwerkelijk werk te maken van buurtinformatienetwerken.

Mijnheer de burgemeester, kan u ons de huidige stand van zaken in dit dossier toelichten?”

 

 


Contact informatie