GR20150401 Punt 2. Secretariaat - A-Divisie TMVW - aanstellen bestuurslid directiecomité (datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Overwegende dat gemeenten en steden steeds worden geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis;

 

Gelet op het feit dat er een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ondersteuning bij en/of aanbieden van facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren;

 

Gelet op de beslissing van 5 maart 2015 waarbij beslist werd om toe te treden tot de A-divisie van het TMVW en de bijhorende servicelijn en waarbij de kapitaalsinbreng van 7A-aandelen en 7F-aandelen en de volstorting van een vierde van de aandelen werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat een lid moet aangeduid worden voor het Directiecomité voor Aanvullende Diensten;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Henri Evenepoel: 19

Aantal nee-stemmen: 12

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat Henri Evenepoel de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

Artikel 1

 

De heer Henri Evenepoel wordt voorgedragen als lid voor het Directiecomité voor Aanvullende Diensten.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal meegedeeld worden aan TMVW.


Contact informatie