GR20150401 AP6. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel over het te kwistig omgaan met portonkosten, het efficiënter invullen van de werkuren door stadspersoneel i.v.m. communicatie bij het sturen van ui

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Vorige GR heb ik nog een woord van lof uitgesproken naar de nieuwe secretaris i.v.m. het tijdig plaatsen van de notulen van het college op cobra iets wat eindelijk en na lang aandringen van de fractieleiders van de oppositie heel snel werd gerealiseerd.

Deze realisatie geeft ons als oppositie niet alleen de mogelijkheid om sneller de beslissingen van het college door te lezen maar maakte ook een einde aan heel wat papierverspilling en kan dus maar goed zijn voor het milieu.

Helaas moet ik deze GR kritiek uiten. Nog bijna elke week ontvang ik via de post briefwisseling van de stad met daarin foldertjes, gekopieerde blaadjes, uitnodigingen….

Het versturen van post aan GR leden, o.c.m.w. leden, leden van de verschillende adviesraden enz. zorgt in deze steeds meer digitaliseerde wereld voor onrendabel werk door de betrokken dienst maar ook voor louter port en papierverspilling.

Als voorbeeld vind je hierbij de deze week ontvangen brieven.

 

Zie bijlagen!

 

Onze fractie wil bijdragen tot meer efficiëntie en kostenbesparing waar mogelijk.

 

Daarom volgend voorstel tot beslissing.

 

Omwille van bijdrage tot efficiëntie (minder werk in schrijven/ etiketten kleven van enveloppen), tot minder papierverspilling, tot het verminderen van portkosten en misschien ook wel belangrijk voor de schepen van communicatie een bijdrage voor het milieu beslist de gemeenteraad dat de communicatie naar GR leden, o.c.m.w. raadsleden, leden van alle adviesraden en alle andere mogelijke contactpersonen, van wie bij de stad het emailadres gekend is, voortaan langs digitale weg gebeurt.”


Contact informatie