GR20150401 AP5. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit in verband met de problemen met de nieuwe Piaf-toestellen (datum van publicatie 16/04/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel en motie vermeld:

 

Motivatie:

 

We hebben van een gebruiker van de nieuwe Piaf-toestellen vernomen dat het nieuwe toestel een aantal kinderziektes vertoont waar vooralsnog niet aan kan verholpen worden door OPC.

 

Toelichting:

 

Buiten het feit dat gebruikers van dit toestel om betalend te parkeren verplicht werden een nieuw toestel aan te kopen, zijn er nog frustraties te horen. Opladen via internet kan nog niet, de klok juist zetten kan niet, langer blijven staan dan in die zone toegestaan kan niet…

We kunnen ons dus al vragen stellen bij het uitmelken van gebruikers van het systeem, maar nog meer bij het feit dat OPC, nog maar eens zullen we maar zegen, een systeem invoert dat nog niet op punt staat.

De antwoorden op mijn schriftelijke vraag tonen voor mij vooral aan dat jullie niet op de hoogte zijn van de problemen en OPC waarschijnlijk tracht deze te minimaliseren. Ik heb zelf een toestel gezien waar het twee uur later was dan op mijn uurwerk. Dit houdt in dat het toestel 2uur voor er niet meer betaald moet worden, al denkt dat het avond is en ook niet meer geactiveerd kan worden. De parkeerwachters zijn op dat moment echter nog wel actief…

 

Vragen:

 

Erkent de meerderheid dat de nieuwe Piaf-toestellen die verplicht moesten worden aangekocht, niet foutloos werken?

Erkent de meerderheid dat OPC niet in staat is problemen met opladen via internet en correct instellen van de klok, niet kan oplossen?

Erkent de meerderheid dat de gebruikers hierdoor behoorlijk wat tijd verspelen en het risico lopen beboet te worden omdat het systeem niet werkt?!

 

Motie die ter stemming worden voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt het CBS om OPC de opdracht te geven alle gebruikers van het Piaf-betalingssysteem aan te schrijven en te melden dat ze, tot alle problemen met het nieuwe toestel zijn opgelost en als tegemoetkoming voor de ongemakken, tijdelijk gratis kunnen parkeren mits het toestel zichtbaar ligt achter de voorruit. Van zodra de problemen zijn verholpen zullen de eigenaars opnieuw worden aangeschreven om hen op de hoogte te brengen dat het systeem werkt en het correct gebruik opnieuw zal worden gecontroleerd.

De gemeenteraad vraagt het CBS om OPC de opdracht te geven de maximaal toegestane parkeertijd voor gebruikers van een Piaf toestel af te schaffen. Gebruikers die langer parkeren zijn in de meeste gevallen aannemers die gedurende langere periodes op een bepaalde plaats aan het werk zijn en niet telkens kunnen stoppen om even verderop een andere parkeerplaats te zoeken.”


Contact informatie