GR20150401 AP4. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit in verband met de afgebakende parkeervakken in de Pamelstraat (datum van publicatie 16/04/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en motie vermeld:

 

Motivatie:

 

Net zoals dit ook al aan de burgemeester werd gemeld, zorgen de afgebakende parkeervakken in de Pamelstraat meer en meer tot ergernis en frustraties. Dat mensen die niet rechtstreeks noch onrechtstreeks hinder ondervinden al zo ver gaan dat ze de politie oproepen omdat een wagen enkele centimeters buiten een parkeervak staat, is een mooi voorbeeld van de verzuring die daar haar intrede doet.

 

Toelichting:

 

Dat mensen gefrustreerd raken heeft de meerderheid minstens voor een stuk zelf in de hand gewerkt door het afbakenen van parkeervakken en door het invoeren van een blauwe zone. Het markeren van de parkeervakken heeft er toe geleid dat er in absolute cijfers minder wagens kunnen staan dan vroeger. De blauwe zone heeft er voor gezorgd dat wie er langdurig wil staan wel verplicht is een bewonerskaart te kopen, maar anderzijds niet de garantie heeft die ook te kunnen gebruiken…

De realiteit is dat in een buurt met zeer hoge bebouwingsdichtheid en smalle straten, waarschijnlijk nooit genoeg parkeerplaatsen zullen zijn om iedereen voor de eigen deur te laten staan, tenzij er maatregelen worden genomen om het aantal parkeerplaatsen op te drijven. Tot dan is het aangewezen om de meest efficiënte optie toe te passen. Het tekenen van afgebakende parkeervakken is in deze dus niet de beste keuze. Op deze manier gaat immers veel plaats verloren omdat de afstand tussen twee garagepoorten of andere doorgangen die uiteraard vrij moeten blijven, niet altijd deelbaar is door 5m. Ook niet elke auto heeft 5m nodig om te parkeren. De conclusie is dat de beschikbare ruimte dus niet optimaal wordt benut.

Dit kan opgelost worden door geen parkeervakken te markeren, maar parkeerzones. Dat zijn zones die de nodige bewegingsruimte vrij houden aan poorten of straten, maar binnen de zone een maximaal aantal auto’s van verschillende lengte kunnen laten parkeren.

 

Vragen:

 

Op welke basis is enkele jaren terug beslist parkeervakken te markeren in de Pamelstraat?

Werd hierover overleg gepleegd met een aanzienlijke afvaardiging van buurtbewoners?

Wat was het advies van de verkeerscommissie?

 

Motie die ter stemming wordt voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt het CBS om de afgebakende parkeervakken in de Pamelstraat te vervangen door parkeerzones. Deze zones moeten enerzijds verzekeren dat er voldoende bewegingsruimte is om straten of private garages in en uit te rijden en anderzijds de beschikbare ruimte voor parkeren optimaal te laten benutten.


Contact informatie