GR20150401 AP1. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de heer burgemeester Casteur inzake de integriteit van sommige leden van het politiekorps Ninove (datum van publicatie 16/04/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie

 

In het Laatste  Nieuws van 20 maart nam ik kennis van het beroepsvonnis van  de Gentse rechtbank, inzake een verkeersongeval dat zich op 17/02/2011 voordeed te Aalst en waarin inspecteurs  van de politie Ninove betrokken waren. “ Louter technisch “  besliste de rechtbank dat beide partijen schuld hebben aan het ongeval.

Los daarvan, blijkt dat beide agenten valse verklaringen , in het nadeel van de andere bestuurder , hebben afgelegd en daarnaast ook de hun laars lapten aan een aantal gedragsregels, dewelke gelden bij transport van verdachten naar Dendermonde.

Een verkeersdeskundige bevestigt voorgaande vaststellingen.  Inmiddels duurde het meer dan vier jaar vooraleer er een technische uitspraak kwam 

N-va neemt nota van het ontwijkend antwoord van de waarnemend korpschef, maar vindt dat passende maatregelen ( voor zover deze niet reeds zouden zijn genomen ) niet kunnen uitblijven.

 

Vragen:

  • Door wie werden de inspecteurs van de politie vertegenwoordig of verdedigd voor de rechtbank ?  Wie stond in voor de betaling van de erelonen ?
  • Sedert wanneer  had u kennis van het feit dat er een rechtszaak lopende was tegen twee inspecteurs van de politie ?
  • Sedert wanneer was u, mijnheer de burgemeester, op de hoogte van het feit dat deze politiemensen tegenstrijdige of valse verklaringen aflegden ?
  • Heeft u op dat ogenblik “ preventieve “ maatregelen genomen, teneinde de bevolking te beschermen tegen dergelijke inspecteurs die u beliegen en niet nalaten valse verklaringen af te leggen om  hun eigen vel te redden ?
  • Bent u van oordeel dat dergelijke politiemensen binnen uw korps nog correct kunnen functioneren , zonder de integriteit van de politie van Ninove in het gedrang te brengen ?
  • Welke stappen gaat u verder in dit dossier ondernemen ?”

Contact informatie