GR20150401 Agenda (datum van publicatie 16/04/2015)

Politie

 

 

1.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

 

 

Secretariaat

 

2.       Secretariaat - A-Divisie TMVW - aanstellen bestuurslid directiecomité

 

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

 

3.       Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing Liberale Kring Dreefstraat 16-18 tot woongelegenheden in samenwerking met Solva - goedkeuring principe - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

 

 

4.       Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de woning Kerkplein 34 met aanpalende grond aan de Kloosterweg en Dam te Ninove - goedkeuring principe

 

 

Personeelsdienst

 

5.       Personeel - contractueel personeel vakantieperiode - aanpassing reglement

 

 

Communicatie

 

6.       Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2014 - kennisgeving

 

 

 

 

Burgerzaken

 

7.       Burgerzaken - politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en op de begravingen - goedkeuring wijziging

 

Financiën

 

 

8.       Financiële dienst - AGB Ninove -  meerjarenplanwijziging 2014 - 2019/1

 

 

9.       Financiële dienst - AGB Ninove - budget 2015

 

Grondgebiedzaken

 

 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 

10.     Ruimtelijke ordening - GRUP 'Vlaamse leemstreek' - goedkeuren bezwaar openbaar onderzoek

 

 

Mobiliteit

 

11.     Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat: gedeelte tussen Kloosterweg en Abdijpoort -  invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - stadswegen

 

 

12.     Mobiliteit - Meerbeke - Eggerstraat-Zuid - invoeren eenrichtingsverkeer in de Eggerstraat-Zuid (gedeelte tussen de Brusselsesteenweg N8 en de Bodemstraat) uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - stadswegen

 

 

Leefmilieu

 

13.     Leefmilieu - klimaat - ondertekening burgemeestersconvenant - goedkeuring


Contact informatie